VEC bị cưỡng chế thu hơn 1.000 tỷ đồng tiền thuế

https://thuongtruong.com.vn/kinh-te/vec-bi-cuong-che-thu-hon-1-000-ty-dong-tien-thue-20019.html#.XcQFwpIzYdV

VEC bị cưỡng chế thu hơn 1.000 tỷ đồng tiền thuế

16:18 05/11/2019

Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành 5 quyết định thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tại 5 ngân hàng thương mại để truy thu số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Hà Nội, trong thời gian từ 1/7/2016 đến năm 2017, thực hiện quy định của Luật quản lý thuế về việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư, Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện hoàn thuế GTGT cho VEC 9 đợt, tổng số tiền hoàn thuế GTGT là hơn 949 tỷ đồng theo hình thức hoàn thuế trước kiểm tra sau.

Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra đối với Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Cục Thuế TP Hà Nội đã phát hiện DN không đáp ứng đủ điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư.

Do đó, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành 2 quyết định thu hồi số tiền thuế VAT đã hoàn, với số tiền hơn 949,7 tỷ đồng đã hoàn cho VEC trước đó, và tiền chậm nộp hơn 83,46 tỷ đồng. Tổng số thuế phải thu hồi và tiền chậm nộp là hơn 1.033 tỷ đồng.

Một dự án của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

Sau đó, Cục Thuế Hà Nội đã đôn đốc thu hồi số tiền hoàn thuế và tiền chậm nộp nêu trên, Cục cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho VEC liên hệ với Bộ chủ quản để xử lý sai sót cũng như thu xếp nguồn tài chính để thực hiện hoàn trả ngân sách Nhà nước nhưng VEC vẫn chưa thực hiện quyết định của cơ quan thuế.

Vì vậy, ngày 28/5/2019, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành 5 quyết định thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của VEC tại 5 ngân hàng thương mại. Thời gian cưỡng chế từ ngày 4/6/2019 đến hết ngày 3/7/2019 (30 ngày), số tiền cưỡng chế ghi trong các Quyết định nêu trên là 1.033 tỷ đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội khẳng định, ngoài biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng, Cục Thuế TP Hà Nội không đề nghị các Ngân hàng phong tỏa tài khoản, không thực hiện khấu trừ lương, thu nhập của người lao động… như nội dung VEC phản ánh trong công văn 2398/CV-VEC gửi Bộ Tài chính.

“Trong quá trình thực hiện các biện pháp cưỡng chế để đôn đốc thu hồi nợ vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế TP Hà Nội luôn tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh để có dòng tiền nộp Ngân sách Nhà nước”- cơ quan thuế Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, thông tin trước đó, các nội dung báo cáo của VEC và báo chí phản ánh về việc “Cục thuế TP Hà Nội áp dụng biện pháp cưỡng chế truy thu 5.000 tỷ đồng…” (cộng số học 5 quyết định); “…các tài khoản của VEC mở tại các Ngân hàng thương mại và kho bạc bị phong tỏa, dừng hoạt động không thực hiện được các giao dịch, thanh toán; dừng thu phí trên toàn bộ các tuyến cao tốc do VEC quản lý…”; hoặc “… trong 6 tháng vừa qua, gần như mọi hoạt động liên quan đến dòng tiền đi, đến của VEC đóng băng sau khi Cục thuế TP Hà Nội ra quyết định hành chính thuế…”… là chưa đúng với thực tế.

Đinh Hiệu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.