Thanh niên đi cưỡng chế đất chỉ được trả công 100 000 đồng một ngày.

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/12/01/thanh-nien-di-cuong-che-dat-chi-duoc-tra-cong-100-000-dong-mot-ngay/

Thanh niên đi cưỡng chế đất chỉ được trả công 100 000 đồng một ngày.

img_2610.jpg?w=1080

Đây là tờ bảng lương cho những người tham gia cưỡng chế đất ở xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Thành viên đoàn mỗi người chỉ được trả công 100 000 đồng một ngày.

Nạn nhân của màn đấu tố tập thể là hộ gia đình ông Ngô Anh Pha và bà Lê Thị Phương.

Ông Nguyễn Tấn Thành, một chủ doanh nghiệp bình luận rằng chỉ 100 000 đồng mà người ta có thể vứt bỏ lương tâm, làm tay sai cho các ông chủ dự án đi cướp đất của hàng xóm láng giềng.

Trong danh sách đoàn cưỡng chế có công an, bộ đội, trạm xá, cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên…không một thành phần, hội đoàn nào là thoát khỏi lời kêu gọi. Nhiều người trong số đó miễn cưỡng đi, thực lòng họ không muốn động đến đất hương hỏa của vợ chồng người hàng xóm láng giềng.

Mức giá 100 000 đồng mỗi người được cho là quá rẻ cho một công việc nguy hiểm. Vì sao lại nói nghề cưỡng chế trên đây là nghề nguy hiểm? Chị Nguyễn Hạnh Dung phân tích theo lẽ công bằng ở đời: “Hôm nay giúp chính quyền cưỡng chế đất người khác, mai mốt người khác giúp chính quyền cưỡng chế nhà bạn. Đó là quy luật bù trừ.”

Trên thị trường lao động phổ thông, tiền công của một ngày công hiện đang là 200 000 đồng hoặc cao hơn.

100 000 này gọi là dây cót, bởi nếu thật là 100 000 đồng thì các bạn thanh niên nói trên không đủ để sống cách đàng hoàng qua ngày.

Lê Ngọc Lan Hương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.