VĂN NGHỆ SỸ VN CÓ CÒN AI DÁM ĐỨNG LÊN NỮA KHÔNG?

https://www.quyenduocbiet.com/a7560/van-nghe-sy-vn-con-ai-dam-dung-len-nua-khong- VĂN NGHỆ SỸ VN CÓ CÒN AI DÁM ĐỨNG LÊN NỮA KHÔNG?

78623385_154917682450013_7226432558857191424_n

Quyền Được Biết

Giới văn nghệ sỹ Việt Nam là một lực lượng đông đảo và hùng hậu, tiếng nói của họ có thể đi sâu vào lòng giới bình dân tuy nhiên thật hiếm hoi có những người cất lên tiếng nói cho quê hương ngoài vài tiếng nói lẽ loi cô độc.
Ngoài nghệ sỹ Thành Lộc có thể thấy Nhạc Sỹ Tuấn Khanh, người dám cất lên tiếng nói của mình công khai bằng những ca từ than khóc, những bài viết về bất công xã hội nhưng tuyệt nhiên sự thay đổi thể chế chính trị vẫn chưa nằm trong phạm trù suy nghĩ, Đạo Diễn Kiim Chi, Nhà Văn Võ Thị Hảo, Phạm Thành…; những hạt nhân này dù ở trong hay ngoài nước vẫn mong muốn đất nước thay da đổi thịt, tuy nhiên liệu rằng tiếng nói của họ có thấm sâu vào lòng dân tộc?
Đã đến lúc giới văn nghệ sỹ Việt Nam quăng đi sự sợ hãi và cất lên tiếng nói từ chính lương tâm của mình vì đồng bào đang đau khổ, vì đất nước đang lầm than, vì hiểm họa xâm lăng từ phương Bắc.
Hãy cất tiếng nói như Thành Lộc đã làm và sau đó lan truyền trong nhân dân về sự nhu nhược, đớn hèn của đảng csVN.
Một người lên tiếng, ngàn người, triệu người cùng cất tiếng thì không có một nhà tù nào có thể chứa nổi ngần ấy con người.
Bạn có phải là người Việt Nam không cộng sản không?
Hãy suy nghĩ về điều đó…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.