Phái đoàn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra công hàm phản đối Trung Quốc nhưng kh ông có người đứng tên.

https://nghiepdoanbaochi.org/2020/04/09/phai-doan-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-ra-cong-ham-phan-doi-trung-quoc-nhung-khong-co-nguoi-dung-ten/

Phái đoàn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra công hàm phản đối Trung Quốc nhưng không có người đứng tên.

cong-ham.png

Một công hàm ra ngày 30 tháng 03 năm 2020 của phái đoàn đại diện Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc gửi lên tổng thư ký của tổ chức liên minh quốc gia này, nhưng không có người đứng tên.

Powered by wordads.co
Seen ad many times
Not relevant
Offensive
Covers content
Broken

REPORT THIS AD

Phát hiện ra điều này, ngày 08 tháng 04 năm 2020, cô Tanhia Nguyễn viết: “Phát hiện công hàm Việt Nam khiếu nại Trung Quốc lên Liên Hiệp Quốc không một kẻ nào dám ký tên! Công hàm có giá trị hay không? khi không một từ nào trong công hàm dám nói Trung Quốc xâm lược, chiếm đóng biển đảo của Việt Nam mà chỉ dám nói rằng “các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông”? Công hàm Việt Nam gửi Liên Hiệp Quốc có giá trị hay không, khi mà không một kẻ nào dám đại diện Quốc gia ký tên dưới con dấu của quốc gia?”

Tanhia còn nói thêm, rằng công hàm năm 1958 có chữ ký của Phạm Văn Đồng.

92245050_2528731334034987_5238745582876491776_n

Powered by wordads.co
Seen ad many times
Not relevant
Offensive
Covers content
Broken

REPORT THIS AD

Chúng tôi thử làm một phép so sánh. Công hàm mẫu của nước Áo có chữ ký hẳn hoi:

92392135_2092849427528070_9136317980387311616_n (2)

Powered by wordads.co
Seen ad many times
Not relevant
Offensive
Covers content
Broken

REPORT THIS AD

Trong hình trên, công hàm của nước Áo, ra ngày 11 tháng 04 năm 2016, có chữ ký của ông đại sứ.

Ông Nguyên Bá bình luận rằng: “Khi công hàm nói tới một vấn đề có tính quốc gia nó phải thể hiện sự đòng cấp tối thiểu và phải có chức danh cũng như tên người đại diện và theo luật quốc tế phải bằng ngôn ngữ Anh, một số các quốc gia còn yêu cầu sử dụng ngôn ngữ latinh Cũng không có vấn đề gì lớn khi đây là tháng tư. Cũng là một dịp để chúng ta tìm hiểu thêm…!”

Một vị nguyên là đại sứ giấu tên cho biết công hàm gởi cho Liên Hiệp Quốc chỉ cần có con dấu, không cần chữ ký là đúng rồi. Tuy nhiên nếu có chữ ký thì tính xác thực cao hơn hẳn.

Khi bạn gửi thư hay công hàm cho một người mà bạn không ký tên và điền thông tin liên lạc của mình bên dưới, thì người ấy vẫn đọc, nhưng họ không có nghĩa vụ phải trả lời bạn. Ở cấp độ quốc gia cũng thế.

Anh Phan Xuân Hùng, một người dân thắc mắc: “Tôi cũng thắc mắc chỗ này. Có thể bản gốc tiếng Anh mới ký, còn tiếng Việt là bản dịch nên không ký chăng? Dù sao cũng chỉ là biện bạch. Vì nếu không ký bản dịch thì phải có tên người ký và 2 từ “Đã ký””

Ông Phan Xuân Hùng lý giải: “Có người có ngợm đàng hoàng, lại đang là “Chủ tịch hội đồng bảo an luân phiên” mà sao không ký cũng lạ thật?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.