Những điều mới lạ đang diễn ra

https://quanvan.net/nhung-dieu-moi-la-dang-dien-ra/#.X4GzfMIza1s

Thiện Tùng 9/10/2020

Những điều mới lạ đang diễn ra Thiện Tùng 9/10/2020 Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ Địa phương và Cơ sở năm nay đã và đang diễn ra nhiều điều mới lạ : Cấp Trung ương đang cuối kỳ “thai nghén” sắp sanh / Cấp Địa phương “đang sanh” / Cấp Cơ sở đã “sanh xong”- mẹ tròn con vuông. Để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII vào đầu năm 2021, Trung ương Đảng mở Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13/khóa XII, diễn ra từ ngày 5 đến 10/10/2020, được xem là Hội nghị áp chót.

ttxvn_0510dang7.jpg

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị BCH lần 13/khóa XII – (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

1/ Mới lạ ở Hội nghi cấp Trung ương – Có lẽ do tuổi cao sức yếu và vừa mới qua cơn bạo bịnh, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 13 nầy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cử bà Nguyễn thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, đại diện của Dân đứng ra điều hành Hội nghị Đảng.

– Sau khi khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc bài phát biểu khoảng 20 phút, chủ yếu gợi mở những điều cốt yếu về nhân sự cần được thảo luận để kết luận sau Hội nghị nầy. Ông Trọng cho biết: + Theo dự thảo, dự kiến cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa 13 sẽ có 200 người. Số ủy viên Bộ Chính trị dao động từ 17 đến 19 người. Ban Bí thư có từ 11 đến 13 người. + Tính đến ngày 20/8/2020, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu được: 119 đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XII (cả chính thức và dự khuyết) tái ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII / 107 đồng chí lần đầu tham gia Uỷ viên BCH chính thức / 44 đồng chí tham gia Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

+ Đáng chú ý hơn hết, trong bài phát biểu khai Hội nầy, có đoạn ông Trọng nói: “…đề nghị từng đồng chí đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình”. Bình: Sao lại cho tự “vẽ bùa” đeo như thế được?! Nhớ lại xem, trước đây Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẳng ra Đảng văn có nội dung: “Từng người ở các cấp phải tự chọn người thay thế cho mình khi thôi giữ chức”. Kết quả thì sao? – “Thừa trong nhà mới ra người ngoài”, thân tộc, thân hữu thay nhau giữ ghế. Đà Nẳng từ là thành phố “đáng sống” trở thành thành phố “hết muốn sống”. Trại giam chật chỗ chứa quan chức Đà Nẳng.

+ Mặc dầu trong bài phát biểu nầy ông Trọng không đề cập đến, nhưng trước đó Trung ương dự định cơ cấu tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoa XIII: Dưới 50 tuổi khoảng 10 đến 15% / Từ 51 đến 60 tuổi khoảng 70 đến 80% / Từ 61 trở lên khoàng 10% / Ủy viên dự khuyết BCH TW không được quá 45 tuổi / Người lần đầu tiên tham gia BCH TW phải còn đủ tuổi cho 2 nhiệm kỳ tới / Tái ứng cử BCH TW phải dưới 60 tuổi / Tái ứng cử Bộ Chính trị phải dưới 65 tuổi. Bình: Có đâu như ở Việt Nam?. Tại sao Việt Nam không chú trọng về tài đức mà cứ đeo đuổi định mức tuổi tác? – Có tài đức, dầu tuổi hơi cao, nhưng thể lực còn tốt, đầu óc còn minh mẫn, sử dụng họ vẫn tốt hơn trẻ tuổi mà thiếu tài đức?.

2/ Mới lạ là nạn dịch chưa an mà chi sang cho Đại hội Đảng Được biết, tiền thuế do dân đóng góp: 5 đến 10% giữ lại cho Cơ sở. Số còn lại 40% nộp về Trung ương, 60 % giữ lại cho Địa phương (Tỉnh, Huyện và cấp tương đương)-Tiền thuế do dân đóng góp, dù nó nằm trong tay cấp nào cũng

thuộc ngân sách Quốc gia, chỉ được chi vào công ích, không được hoang/lảng phí. Ở Việt Nam áp dụng thể chế nhứt nguyên, nhưng song trùng lãnh đạo – cấp nào có bộ máy Hành chánh thì cấp đó có Đảng bộ hoặc chi bô Đảng. Hễ có Chi bộ, Đảng bộ thì có Đại hội Đảng cấp đó theo nhiệm kỳ. Theo thống kê Nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho biết: – Cả nước có 10.614 Đảng bô Cơ sở ( 8.295 xã, 1.714 phường và 605 thị trấn). – Cả nước hiện nay có 713 Đảng bộ cấp Quận, Huyện và tương đương trực thuộc tỉnh (69 thành phố, 50 thị xã, 49 quận và 545 huyện). – Cả nước hiện có 63 Đảng bộ Địa phương (58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương). – Đảng bộ, Chi bộ thuộc các Bộ, Ban, Ngành trên cả nước không sao kể xiếc – Hễ nơi nào có Đảng bộ, Chi bộ thì thì nơi đó có Đại hội Đảng theo nhiệm kỳ. Theo ước tính chi

Phải mất bao nhiêu tiền ngân sách quốc gia chi phí cho việc tổ chức các Đại hội Đảng các cấp, các Bộ, Ban, Ngành trên cả nước? – Số liệu này chắc Bộ Tài chính có biết rõ, nhưng chưa hay không thể công bố. Thôi thì cứ ước lượng thô để có cơ sở suy gẫm: – Chi phí liên quan đến Đại Đảng bộ Cơ sở . Xã phần lớn nghèo, Phường, thị trấn thì khá hơn. Bình quân khoảng 100 triệu đồng/cuộc thì phải tiêu tốn khoảng 1.061 tỷ đồng ( 100 triệu x 10.614 =1061 tỷ đồng). – Chi phí liên quan đến Đại hội cấp Quận, Huyện và tương đương . Cũng có nghèo giàu khác nhau. Quân bình 2 tỷ đồng/cuộc thì phải tiêu tốn khoảng 1.426 tỷ đồng (2 tỷ x 713 =1426 tỷ đồng). – Chi phí liên quan đến Đại hội cấp Tỉnh, Thành trực thuộc Trung ương rất lớn. Riêng cấp địa phương nầy dường như không phân biệt nghèo giàu, có khi nghèo, hàng năm phải xin ngân sách Trung ương trợ giúp mà chơi sang, nội quà tặng đại biểu cũng tỷ nầy qua tỷ nọ. Bình quân 15 tỷ đông/ cuộc thì cũng tiêu tốn 945 tỷ đồng ( 15 tỳ x 63 = 945 tỷ đồng). – Chi phí cho Đại hội Đảng bộ các Bộ, Ban ngành các cấp – chắc chắn nghèo giàu có khác nhau, nhưng thường thì “thợ rèn có dao ăn trầu”, chơi thả cửa. Xin chịu thua, không thể ước lượng nổi dầu chỉ ước lượng thô.

Chi phí liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chắc chắn “lớn thuyền lớn sóng”. Riêng Hội nghị lần thứ 13/khóa XII diễu võ vươn oai thấy muốn ngộp luôn – hãy chờ xem, nói trước trật. Nếu tính chi phí Hội nghị Trung ương + Những chuyến đi công tác của các Bộ, ngành ở trong và nước ngoài + Các tiểu ban chuẩn vị văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốclần thứ XIII thì số tiền lớn vô kể – hàng ngàn tỷ đồng chớ không phải ít?!.

Với mức tính khiêm tốn nêu trên, thì tổng chi phí liên quan đến Đại hội đảng các cấp trên toàn quốc lên đến 4.432 tỷ đồng. Thực ra con số này còn thấp hơn con số thực chi khi tính đúng tính đủ. Vớ 4.432 tỷ đồng nầy sẽ cứu được nhiều khổ nạn?.

3/ Mới lạ là nạn dịch chưa qua, nạn quà lại đến Hậu quả của nạn dịch COVID 19, nhân dân đang thất nghiệp, khốn khó trăm bề, Quốc Hội, Chính phủ có “bật đèn” hay không mà nhiều Đảng bộ Địa phương nào cũng “vung tay quá trán” chi quà tặng hoang phí với những phần quà to tác phải qua đấu thầu, gây phản ứng dữ dội trong công chúng. Chẳng hạn như:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.